(1)
Jekentaitė L. E. Fromo „žmogaus sau“ Ir Jo autentiško Gyvenimo visuomenėje Samprata. PRB 1980, 25, 78-87.