(1)
Pruskus V. Pažiūra į Socializmą A. Maceinos Ir P. Jako Darbuose. PRB 1982, 28, 22-32.