(1)
Valevičius V. Teorijų Palyginamumo Klausimu. PRB 1982, 28, 58-62.