(1)
Jurkūnaitė G. Istorinis Procesas Ir Jo teorinės Rekonstrukcijos. PRB 1986, 34, 5-8.