(1)
Krakauskas E. Istorija Visuotinio reiškinių ryšio požiūriu. PRB 1986, 34, 18-23.