(1)
Pruskus V. Pažiūra į Kapitalizmą Ikikariniuose A. Maceinos Ir P. Jako raštuose. PRB 1986, 34, 109-116.