(1)
Kalenda Česlovas. Marksistinio dorovės tyrinėjimo teorinės sąlygos. PRB 1985, 33, 5-14.