(1)
Šidiškis B. Muzikos kūrinių Turinio Klausimu. PRB 1986, 35, 93-100.