(1)
KaĨerauskas T. Egzistencinis Humanizmas Ir Filosofinė Poetika. PRB 2004, 66, 125-133.