(1)
Kačerauskas T. Filosofinės Poetikos Paradigma. PRB 2004, 65, 183-195.