(1)
Pruskus V. Katalikų bažnyčios Kaita Lietuvoje Transformacijų Laikotarpiu. PRB 2003, 63, 45-61.