(1)
Jankauskas S. Nieko nėra, Arba Būties Problema Sofistų mąstyme. PRB 2003, 63, 62-72.