(1)
Valantiejus A. Sociologija Ir Reflektyvumas. PRB 2002, 62, 9-33.