(1)
Pruskus V. Jaunosios Kartos Katalikų Intelektualų pažiūros į Kapitalizmą Ir Socializmą Tarpukario Lietuvoje. PRB 2002, 62, 34-57.