(1)
Gedutis A. Disertacija, ženklinanti „naujos Sociologų Kartos, Subrendusios nepriklausomybės sąlygomis, įžengimą į Akademinę avansceną“. PRB 2002, 62, 143-146.