(1)
Pruskus V. Jaunosios Kartos Katalikų Intelektualų požiūris į fašizmą Ir Nacionalsocializmą Tarpukario Lietuvoje. PRB 2001, 60, 57-78.