(1)
Nekrašas E. Iš Ko Kyla žmogaus teisės?. PRB 2000, 58, 9-14.