(1)
Gutauskas M. Subjekto Desubstancializacija M. Heideggerio Filosofijoje. PRB 2001, 59, 53-60.