(1)
Žukauskaitė A. Malonumo metastazės: Psichoanalizė, Etika, Ideologijos Kritika. PRB 1999, 56, 120-135.