(1)
Krakauskas E. Tyrinėtojo požiūris į susvetimėjimo Problemą. PRB 1998, 54, 21-24.