(1)
Šaulauskas M. P. Lietuva Iki Ir Po 1990-ųjų: Apie Modernizaciją Ir Galvojimo būdą. PRB 1998, 53, 5-24.