(1)
Karosas J. Natūralistinė Socialinio pažinimo Problemos Sklaida. PRB 1998, 53, 61-74.