(1)
Milerius N. Galios Valia Ir Pasaulio Interpretacija F. Nietzsche’s Filosofijoje. PRB 1998, 53, 196-201.