(1)
Kalenda Česlovas. Descartes’o Ontologija Ir Gamtos Valdymo idėja. PRB 1998, 52, 26-32.