(1)
Nekrašas E. Pozityvizmas Ir Jo priešai: Bradley, Collingwood, Nietzshe Ir Heidegger. PRB 1998, 52, 79-96.