(1)
Kalenda Česlovas. Vertybių Pagrindimas ekologinėje Etikoje. PRB 1997, 51, 81-91.