(1)
Mickevičius A. F. Nietzsche’s Perspektyvizmo Koncepcija Ir Tiesos Problema. PRB 1996, 50, 28-38.