(1)
Suslavičius A. Veiklos Motyvacija Ir atsakomybė: Socialinis Psichologinis Aspektas. PRB 1994, 46, 110-115.