(1)
Rybakovas V. DorovÄ— Ir Politika. PRB 1990, 44, 5-12.