(1)
Kapačiauskienė D. Profesorius Eugenijus Meškauskas Ir Lietuvos Filosofija. PRB 1990, 44, 28-36.