(1)
Norkus Z. Racionalizmo Sociologija: M. Vėberis Prieš K. Marksą. PRB 1990, 43, 35-44.