(1)
Norkus Z. Makso Vėberio Socialinio pažinimo Metodologijos kontūrai. PRB 1990, 42, 60-68.