(1)
Šerpytytė R. I. Kanto Praktinė Filosofija Ir teisės Pagrindo Problema. PRB 1990, 42, 94-107.