(1)
Skersytė J. Gnoseologijos Pagrindų Problema: R. Dekarto Ir I. Kanto Tradicija. PRB 1989, 41, 91-98.