(1)
Norkus Z. Grynoji sąmonė Be „Aš“ A. Gurvičiaus Fenomenologijoje. PRB 1989, 40, 82-92.