(1)
Bagdonavičius V. Romano Bytauto Filosofinių pažiūrų bruožai. PRB 1988, 39, 67-75.