(1)
Lozuraitis A. Iš rankraštinio Palikimo. PRB 1988, 39, 82.