(1)
Norkus Z. Apie Intencionalinius Santykius, Intensionalinius Kontekstus Ir E. Huserlio FenomenologijÄ…. PRB 1987, 37, 43-52.