(1)
Šerpytytė R. Normatyvumas teisės Sampratoje Ir H. Kelzeno teisės Teorija. PRB 2014, 37, 69-74.