(1)
Jekentaitė L. Katalikiškojo Modernizmo Filosofijos Kritinė apybraiža. PRB 1987, 36, 121-122.