(1)
Sezemanas V. Materialiosios Implikacijos metodinės reikšmės Klausimu. PRB 1962, 2, 5-30.