(1)
Repšys J. Kai Kurie Metodologiniai asmenybės Ir visuomenės Santykio Klausimai. PRB 1965, 6, 53-68.