(1)
Krakauskas E. Žmonių Santykių susvetimėjimas kapitalistinėje visuomenėje. PRB 1967, 7, 85-100.