(1)
Skersytė J. Gnoseologinė Sprendimų Interpretacija. PRB 1968, 8, 15-28.