(1)
Mickevičius T. N. ESTETIKOS SAMPRATOS TRANSFORMACIJA. PRB 2013, 83, 201-203.