(1)
Mickevičius T. N. HEIDEGGERIS IR PLATONAS: TIESOS SAMPRATA. PRB 2013, 83, 62-72.