(1)
Daraškevičiūtė V. Ontologinės Hermeneutikos Kontroversijos: Praktinis Aspektas. PRB 2015, 88, 54-65.