(1)
Grygianiec M. Žingsniai Link Antifizikalizmo. PRB 2016, 89, 7-20.