(1)
Pocius K. Bendrinis Intelektas Ir pasiprieŇ°inimas Kapitalui Socializuoto Darbo Epochoje. PRB 2016, 89, 95-109.