(1)
Bielskis A. Žmogiškumo tąsa – Ideologija Ar Humanitarinių Ir Socialinių Mokslų plėtra?. PRB 2016, 89, 192-195.